Členství v PFI

Nový Věstník PFIcz je tu!

Pokud se považuješ za pohana, můžeš být členem Mezinárodní Pohanské federace (PFI). Členství je roční a vítáni jsou jak zájemci, pro něž je pohanství zcela novou věcí a zatím spíše hledají, stejně jako zkušení dlouholetí vyznavači pohanských kultů.

PFIcz nabízí všem členům:

  • Přístup do Interní sekce webových stránek, kde naleznou cenné návody a informace, recenze, překlady cizojazyčných textů, ke kterým mají i na mezinárodní platformě přístup pouze členové PFI.
  • Přístup do všech sekcí fóra Mezinárodní pohanské federace.
  • Přístup na internetový server Pagan Plaza, kde jsou ke stažení lokální věstníky z různých zemí a mnohojazyčný internetový čtvrtletník pro členy, Pagan World (Pohanský Svět).
  • Možnost zapojit se do projektů a plánování akcí PFIcz a tím jak tuto organizaci, tak pohanství v ČR spoluvytvářet.

Člen se stane součástí Mezinárodní Pohanské federace. Zároveň je členství podporou lokální pobočky, tedy PFIcz.

PFI má mezinárodně platná pravidla pro přijímání nových členů, která jsou:

Z členského příspěvku PFI financuje chod své lokální pobočky. Aktuální výši najdeš v přihlášce. Česká pobočka každoročně vydává zprávu o způsobu nakládání s těmito financemi. Na co peníze používáme?

  • organizaci akcí v jednotlivých regionech ČR (např. zálohy za rezervace v restauracích),
  • přednášky a workshopy tuzemských i zahraničních pohanů (např. cestovní výdaje),
  • správu webu (hosting)

a mnoho dalšího. Konkrétní projekty pravidelně zveřejňujeme na webu i sociálních sítích PFIcz.

Pokud máš zájem stát se členem PFI, stáhni si tuto přihlášku, vyplň povinná pole a pošli nám ji na e-mailovou adresu info@pohanskafederace.cz

NEBO

kontaktuj nejbližšího regionálního koordinátora nebo mluvčí za PFIcz skrze tento formulář a staň se členem realizačního týmu.
Vyplnění telefonního čísla není povinné, ale doporučujeme to, jelikož nám to výrazně usnadní identifikaci platby. Důležité je též zakroužkovat typ členství, který jste si zvolili.

Formy členství

Samostatné členství: viz výše. Samostatné členství je možné s i bez předplatného Pagan Dawnu.

Společné členství: Partneři se mohou stát členy společně. Jména obou partnerů a jejich samostatná písemná vyjádření je možno uvést na jednom formuláři. Partnerské členství je možné s nebo i bez předplatného Pagan Dawnu.

Členství současně s předplatným Pagan Dawn (Pohanského úsvitu): Tento druh členství zahrnuje všechny výše popsané výhody. Navíc vám budeme posílat barevný magazín s pohanskou tématikou, který se nazývá Pohanský úsvit (Pagan Dawn) a je dlouhodobě vydáván ve Velké Británii.

PFI se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebude poskytovat třetím stranám, nebude je využívat pro jiné účely, než pro interní potřebu, ani je nijak nezneužije. Svým podpisem na formuláři dáváte najevo, že souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů (pouze) pro interní chod organizace.