O PFI

Nový Věstník PFIcz je tu!

Představujeme vám Mezinárodní pohanskou federaci (Pagan Federation International), také známou pod zkratkou PFI.

Historie PFI započala založením Pohanské federace (PF). Ta vznikla v roce 1971 ve Velké Británii jako organizace, jejímž posláním byl nenásilný boj proti ignoranci a negativním postojům vůči pohanství v tehdejší společnosti. Mezinárodní pohanská federace vznikla simultánně jako organizace pro členy mimo Velkou Británii a v dobách před digitalizací fungovala především díky psané korespondenci. Asi v polovině 90. let se díky e-mailu začaly vytvářet lokální pobočky ve větších zemí Evropy, díky kterým PFI nakonec přerostla svou mateřskou organizaci a v roce 2006 získala autonomii. Nyní tvoří samostatný subjekt se statutem neziskové organizace a sídlem v Nizozemí a má zástupce v mnoha zemích světa, včetně České republiky.

Časopis Pohanský úsvit (Pagan Dawn), vydávaný Mezinárodní pohanskou federací, do dnešního dne získal přes deset tisíc pravidelných čtenářů. Tyto skutečnosti činí PFI jednou z největších a nejstarších organizací svého druhu v Evropě.

Pokud dnes stále není jednoduché být pohanem zcela otevřeně, před několika desetiletími to bylo zhola nemožné. Tato změna v nazírání pohanství, ke které Pohanská federace přispěla nemalým dílem, nám umožnila mnohem aktivnější a viditelnější oslavu hodnot, jež jako pohané uctíváme.

V současnosti se PFI ve světě aktivně zaměřuje na sdružování pohanů různých směrů, aby společně dokázali reprezentovat pohanství v širší společnosti. To se děje formou regionálních i národních setkávání, přednášek a akcí, které jsou propagovány díky webovým stránkám, časopisům a newsletterům. Realizaci těchto událostí má na starost přes čtyřicet národních koordinátorů se svými týmy regionálních koordinátorů, řádových členů i sympatizantů, kteří pracují na tom, aby se všichni mohli setkávat a komunikovat spolu v zájmu rozvoje pohanské společnosti.