Umění a pathworking s Cerri Lee

Nový Věstník PFIcz je tu!
CC photobucket

CC photobucket

Cerri Lee možná většina pohanů zná jako partnerku Damh the Barda. Stejně jako on je i ona členkou druidského řádu OBOD, o kterém jste už možná slyšeli. Pokud ne, tak jen ve zkratce: celým jménem Order of Bards, Ovates and Druids je původem britská organizace sdružující zájemce o druidskou pohanskou tradici, podobně jako o něco známější ADF. OBOD se snaží rekonstruovat druidské stezky skrze několik způsobů, z nichž jedním je studium starých lidových příběhů a uměleckých artefaktů.

Okolo příběhů a archeologických nálezů se točil i Cerriin workshop pořádaný organizací ČPS den před samotným Damhovým koncertem v Praze. Cerri ve své praxi pracuje především s příběhy své domoviny, Velké Británie; v tomto workshopu jsme se však snažili odhalit spíše české kořeny a porovnat naše pohádky s lidovými příběhy starého Walesu.

zdroj: photobucket.com

Kotlíky se používaly i k vaření jídla a léčiv. CC photobucket.com

Magické kotlíky

Tématem celého večera se staly „kotlíky“ (ang. „cauldron“) – magické pomůcky typické pro Wiccu a lidové čarodějnictví vycházející spíše z britských kořenů. Symbol kotle je pro Spojené království a Irsko velmi častým a oblíbeným motivem, který nese hlubokou symboliku i zakotvení v historii. Ve velšském souboru mýtů (Mabinogionu) můžeme najít hned několik takových příběhů, z nichž velká část se točí okolo magického kotle bohyně Cerridwen. V jednom z nich Cerridwen pověří svého učedníka, Gwiona, mícháním vzácného lektvaru moudrosti, který vaří pro svého syna; Gwion ale nedopatřením okusí tři kapky tohoto nápoje a získá nezměrnou moudrost o všem, co bylo, je a bude. Cerridwen ho dlouhý čas pronásleduje a nakonec (v podobě slípky) spolkne Gwiona (který se přeměnil v zrnko kukuřice v naději, že unikne jejímu zraku). O devět měsíců později se Cerridwen narodil Taliesin, slavný velšský bard.

Symbol kotle je ve velšských mytických cyklech často spojovaný s posvátným číslem tři a aspektem temné bohyně – stařeny. Jak stařena, tak kotel se spojují s velkou moudrostí a inspirací a schopností znovuzrození.

Tak je tomu například v příběhu o Branovi, o kterém nám Cerri také vyprávěla. Branovi Cerridwen daruje kotel s ohromnou silou přivádět mrtvé válečníky zpět k životu. On nejdříve věnuje kotel jako svatební dar své sestře a poté se ho snaží získat zpátky. Za tímto účelem vypraví velkou skupinu rytířů, ze které se jen velmi málo členů vrátí zpět. Sám Bran je zraněný na noze jedovatým šípem. Někteří vidí podobnost s jeho postavou a postavou Krále Rybáře, strážce Svatého grálu z artušovských legend. Naznačují, že by Svatý grál, který Artuš celý život hledal, mohl ve skutečnosti být Cerridweniným kotlem moudrosti.

CC Flam via flickrstorm

Magické kotle se vyskytují ve starých příbězích po celém světě. CC Flam via flickrstorm

 

Třetím příběhem a třetím typem kotle, o kterém jsme si vyprávěli, byl Dagdův kotel hojnosti. Dagda, syn Danu, je mimo jiné popisovaný jako „Všeotec“ nebo „Ten rudý“ a doprovázel bájný kmen Tuatha Dé Dannan při cestě do Irska. Přinesl s sebou kotel hojnosti, o kterém se říká, že byl bezedný a že skvělým jídlem nasytil každého, kdo byl hostem na Dagdově hostině. Dohromady tedy tyto tři příběhy představily tři mytické druhy kotlů – kotel moudrosti, kotel hojnosti a kotel znovuzrození.

Kotle a české země

Při workshopu jsme měli za úkol najít podobné příběhy z našich vlastních končin. Museli jsme všichni oprášit své znalosti autentických českých pohádek; místy bylo těžké rozlišit, která pohádka je skutečně místní a má kořeny ve starých pověstech, či která je zmodernizovaná nebo pochází ze vzdálenějších kultur. Neměli jsme k dispozici nic než vlastní paměti.

Vzpomněli jsme si, že i v českých zemích se dají najít zmínky o mystice kotle: kotel vědomostí (a podobnost s příběhem o Taliesinovi) může být viděn v pohádce Zlatovláska, kde kuchař Jiřík musí uvařit pro krále hada, jehož maso člověku umožní rozumět jazyku zvířecí říše; podobně, v pohádce o princezně Jasněnce a létajícím ševci, se vyskytuje lektvar zlé čarodějnice, který způsobí ševci ztrátu paměti. Kotel znovuzrození můžeme opět najít v pohádce o Zlatovlásce v podobě mrtvé a živé vody; kdo podle příběhu vypije mrtvou vodu a následně je politý vodou živou, povstane krásnější a mocnější než kdy dřív. A do třetice, kotel hojnosti, který nám připomněl pohádku Hrnečku, vař, nebo bezedné měšce na zlaťáky a plátýnka, která dokáží vyčarovat bohatou hostinu, kdykoli si jejich majitel vzpomene.

Zjistili jsme, že pro příběhy, ve kterých se vyskytuje kotel znovuzrození, je typickou zápletkou dobrodružná výprava nebo úkoly, které hlavní hrdina musí splnit, a které často vypadají na první pohled nemožně (jako dívka, které stará čarodějnice poručila naplnit vyschlou studnu za pomocí kovového síta). V příbězích, kde učedník nedovoleně okusí pokrm nebo lektvar poskytující velkou moudrost, je tento zpravidla potrestán (např. je vyslán získat ruku bájné zlatovlasé panny, nebo je pronásledován rozzuřenou bohyní a nakonec pozřen). Dozvěděli jsme se taky, že ohromné kotle hojnosti skutečně existovaly; vařívalo se v nich na mezi-kmenových hostinách a měly sloužit jako známka pohostinství a také jako symbol moci kmene. Čím větší kotel, tím větší hostina a větší sláva kmeni, který ji připravil.

CC photobucket

Předkřesťanských artefaktů se v UK dá najít nespočet. Dodnes inspirují umělce. CC photobucket

AWEN a IMAS

Druhá část workshopu patřila praktické části. Cerri nás naučila irskou obdobu cvičení AWEN. Awen je velšské slovo pro „poetickou inspiraci“ a členové OBODu ho využívají jako cvičení pro harmonizaci, otevření se vnějším světům a inspiraci od bohů. Jeho podstata spočívá ve třech slabikách (A – U – EN), které se zpívají v meditativním stavu podobně, jako jogíni zpívají posvátnou slabiku ÓM. Za zpěvu slabiky „A“ si cvičící má stahovat sílu nebe a vesmíru; za zpěvu „U“ žádá o sílu zemi pod svýma nohama a za zpěvu „EN“ obě energie vyrovnává ve svém středu neboli ve svém srdci.
V irštině existuje obdoba Awenu, která se vyslovuje „IMAS“. Zpívá se stejně jako Awen, jen s tím rozdílem, že tu jsou pouze dvě fáze. V první zpíváme „I“ a otvíráme se energii nebe, ve druhé zpíváme „(M)A“ a otvíráme se energii země. Konečné „S“ není znělá hláska, a tak se moment vyrovnání obou sil zkracuje na minimum.

Poté, co jsme si zazpívali devět AWENů a devět IMASů na procvičení, postavila Cerri doprostřed kruhu, ve kterém jsme seděli, velký pohár naplněný vodou. Řekla nám, že budeme vytvářet svůj vlastní kotel inspirace. Dostali jsme za úkol meditovat nad všemi svými nápady, inspirací a příběhy své země a soustředit vše, na co si vzpomeneme, do onoho poháru. Poté jsme prošli krátkou meditací „tří kotlů“ (kterou najdete podrobněji popsanou v tomto článku) a opět jsme cvičení zakončili koncentrací na Cerriin pohár.

Nakonec jsme začali další sérii devíti opakování AWEN (nebo IMAS, zde si každý mohl vybrat, co je mu bližší), s tím rozdílem, že jsme energii nakonec soustředili do poháru. Když každý skončil, Cerri nechala pohár kolovat a každý se z něj napil.

Co jsem si z toho odnesla

Já jsem měla pocit, že poté, co jsme všichni nalili různorodé vzpomínky a představy do jednoho poháru, voda v něm se proměnila v jakési „bláto“, ale v pozitivním slova smyslu, a připomínalo hlínu plnou vody a živin, ze které může povstávat život. Nicméně to mohl být jenom můj dojem.

CC photobucket

Příběhy po celém světě nesou některé výrazně podobné archetypy. CC photobucket

Celkově hodnotím workshop jako jeden z těch nejzdařilejších, který jsem viděla. Málokdy se mi poštěstilo poslouchat přednášejícího, který v sobě spojuje obsáhlé znalosti teoretické a dokáže zároveň zprostředkovat zážitek tak bezprostřední a barvitý, jako to dokáže Cerri. Doufám tedy, že nejpozději za rok, kdy se Damh i Cerri vrátí při příležitosti dalšího mabonového koncertu, se uskuteční další taková akce.

Nejpřínosnější mi na celém workshopu přišla ovšem meditace Tří kotlů, která má kořeny v keltských a irských pohansko-mystických systémech. Některé zdroje uvádějí, že meditace byla zřejmě zrekonstruovaná ze středověké irské básně „Cauldron of Poesy“ (Kotel poezie) a popisuje tři „kotle“ neboli „vroucí místa“ v těle člověka, kudy proudí síla inspirace. Podle toho, jak jsou tyto kotle zaplněné, se dá určit, kolik umělecké nebo spirituální síly jedinec vlastní.

Pokračuj dál na: Meditace Tří kotlů

Araxa

 

10 komentářů k “Umění a pathworking s Cerri Lee”

 1. 9合1升級保護,提升全面防護!!! 相比之前四合一的疫苗只能預防四種hpv病毒,70的相關癌症。 九合一可以預防9種hpv病毒,可預防高達90以上的子宮頸癌、外陰癌、陰道癌和肛門癌及癌前病變等。 HPV9合1子宮頸癌疫苗 Gardasil 功效 100 預防高危致癌的 HPV 16、18、31、33、45、52 及 58 型號 (可減低 90 患子宮頸癌、、90-95 肛門癌、85-90 外陰癌、80-85 陰道癌及相關癌前病變的風險) 100 減低引致生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 的 HPV 6、11 型的感染 (可減低超過 90 患生殖器官濕疣的風險) 男性方面,能減低患上肛門癌、生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 及傳播 HPV 病毒的風險 注射位置紅腫及痛、輕微發燒和頭痛,至今未有嚴重副作用記錄

 2. 波尿酸 napsal:

  ALBION品牌活動和最新消息。

 3. 魔幻緊顏電波拉皮: 用力搓揉鼻子 會長歪 魔幻緊顏電波拉皮: 用力搓揉鼻子 會長歪

 4. 紅石榴保濕噴霧 重水保濕噴霧 清肌保濕噴霧 瑕疵遮瑕膏 修容霜 護眼修飾霜 眼部遮瑕修護筆 亮白蓋斑霜 香茅SPF30 香茅蚊怕水 古銅暗影粉2號 胭脂輪廓修飾 點綴立體修容 奇幻腮紅 亮麗持久胭脂膏 深層修護滋養潤唇霜 保濕護唇膏

 5. 超減壓活動!荔枝角周末濕身水戰party Marie Claire (HK) Edition 踏入4月,天氣已經直迫30度,叫人好想念清涼的春季!想涼快一點,可以在這個周末參加一年一度的香港潑水節!以往潑水節例牌會選址九龍城,今年會轉到荔枝角D2 Place,帶來全新感覺!傳統上泰國潑水節會一

 6. 今年單身不要緊!立即飛去日本神社在戀愛繪馬上許下脫單願望! Marie Claire (HK) Edition 沒事了!2018年的情人節快將成為過去式,今年找不到情人陪伴的話,把希望放在下一年吧!假如這個新年假期你會去日本旅行,相信都會去神社求買個戀愛御守,那請你記住不要錯過在繪馬上寫上脫單願望。日本神社很多

 7. 陳敏之的24小時戲劇人生 Marie Claire (HK) Edition 年初劇集《溏心風暴3》跟《性在有情》播出時,極有爭議性的劇情讓陳敏之(Sharon)成為一時熱話瘋狂洗版,她周旋於宣傳與訪問之間,忙過不停。大結局過後,Sharon終於迎來空檔,但她也沒有閒下來,而是

 8. CRAIG HOPE IN DUBLIN: Republic of Ireland have waited six years for payback for the injustice of Thierry Henry’s infamous handball and their redemption could not have been sweeter. Republic of Ireland 2-0 Bosnia-Herzegovina (agg 3-1): Jonathan Walters double sends Green Army through to Euro 2016 finals

 9. Alan Pardew will take a full-strength Newcastle squad to Gillingham in the Capital One cup on Tuesday despite admitting that the Premier League is ‘the be all and end all because of TV money’. Alan Pardew to name full-strength Newcastle side for Capital One cup clash against Gillingham, but he admits Premier League is ‚be all and end all‘

Napsat komentář