Historie PFIcz

Nový Věstník PFIcz je tu!

Česká pobočka Pohanské federace funguje od roku 2006, kdy ji v naší zemi založil Jakub Achrer (Zahrada). PFIcz začala pořádat pravidelná setkávání a vydávat lokální věstník, který byl ale posléze zrušen. Zhruba rok poté vznikl malý tým, který vydávání obnovil a graficky i obsahově mu dodal formu téměř internetového periodika. Tento časopis s názvem Věstník Mezinárodní Pohanské federace Česká republika vycházel od roku 2008 čtyřikrát ročně při příležitosti jednoho z velkých pohanských svátků (Beltain, Lughnasadh, Samhain a Yule). Současně s tím se pod vedením Jakuba (Zahrady) na pozici národního koordinátora (NC) začaly pořádat přednášky, akce a výlety.

V roce 2009 se Jakub (Zahrada) z PFIcz stáhl a v rámci pohanství se zaměřil více na svůj osobní růst. Došlo k výměně národních koordinátorů, kterými se stala dvojice prvních členů původního Zahradova týmu, Jožka (TPM) a Pavel (Cody) Ungr. Po roce, v lednu 2010, Jožku na pozici národního koordinátora vystřídala Tereza (Amira). Cody opustil pozici NC v únoru 2011 a na jeho místo nastoupil Petr (Eurik), který spolu s Amirou působil jako koordinátor necelý rok.

V lednu 2012 došlo k rozkolu tehdejšího týmu PFIcz s holandskou centrálou PFI. Celý tehdejší tým se rozhodl k radikálnímu kroku a nárazově opustil PFIcz, aby založil občanské sdružení (od té doby známé jako Česká pohanská společnost). Tehdejší členové PFIcz a samotná pobočka byli poněkud nešťastně zanechaní bez vedení a následujících několik měsíců se v souvislosti s PFIcz hovořilo o „hibernaci“. Tým ČPS nadále pokračoval v odkazu a formátu akcí, které pomáhal vybudovat, a je v tomto směru aktivní dodnes.

První pokusy o oživení PFIcz iniciovala Morgana na podzim 2012. Po delších diskusích, které si kromě dalšího osudu české PFI týkaly obdobně zanedbané slovenské pobočky, a po oboustranné domluvě se na jaře 2013 obě pobočky oficiálně obnovily nezávisle na sobě.

V současnosti se mezi novým týmem mluví o „znovuobnovení“ nebo zkráceně „restartu PFIcz“.