Nová PFIcz

Nový Věstník PFIcz je tu!

Celá PFI, nejenom ta česká, v poslední době prošla změnou, která poměrně výrazně upravila její strukturu a fungování. Řeč je o zavedení pozice regionálního koordinátora (angl. regional coordinator, zkratka RC). Původně se tým dělil na národního koordinátora (angl. national coordinator, NC), který měl hlavní rozhodovací slovo, a lidi, které si přizval, aby mu s činností pomáhali. Na starosti ale měl celou republiku, což mělo z mnoha důvodů své nevýhody – hlavní z nich byla, že většina akcí a projektů se přirozeně soustředila do místa, ve kterém realizační tým bydlel a působil.  A tak se stalo, že PFIcz působila převážně ve Středních a Severních Čechách a na Moravě a ve Slezsku se pořádaly pouze ojedinělé výletní akce.

Regionální koordinátor v současnosti zastává stejné povinnosti, jako měl NC pro celou republiku, ve svém vlastním kraji, ve kterém žije a zná ho nejen po stránce územní, ale i co se týká komunity. Díky tomu jsme schopní pořádat pravidelné akce ve více městech republiky. Tým se shodl, že koncentrovat veškerou svou aktivitu na jeden kraj není ideální řešení, a rozhodl se věnovat mnohem víc prostoru ostatním částem republiky.

Od této myšlenky je odvozen i nový název PFIcz – Mezinárodní Pohanská federace pro Čechy, Moravu a Slezsko.