Tři principy PFI

Nový Věstník PFIcz je tu!

PFI neexistuje proto, aby podporovala pouze jeden z mnoha aspektů pohanství, a zároveň ani nepředpokládá, že je nebo že se někdy stane zástupcem všech pohanů. Spíše se jedná o pohanskou, přesto poměrně nevymezenou organizaci, jejíž členové pocházejí ze všech možných pohanských směrů. Všichni pohané, kteří již dovršili osmnáct let věku, jsou vítáni a mohou se připojit a je zcela lhostejné, kterou formu pohanství následují či praktikují.
Nicméně je nutno stvrdit svým podpisem souhlas s trojicí základních principů, které dávají
Mezinárodní pohanské federaci účel a záměr:

  1.  Snaha o porozumění zákonům přírody, včetně porozumění tvořivým silám života a smrti. Úcta k přírodě.
  2. Důraz na pozitivní ctnosti, které znamenají přijetí individuální zodpovědnosti za svoje činy a svůj život, objevování a rozvoj vlastní přirozenosti v harmonii s vnějším světem a společenstvím.
  3. Vědomí božské síly, která transcenduje pohlaví a zároveň uznání mužské i ženské povahy božstev.

Vzhledem k častým dotazům či nejasnostem zde nabízíme krátké vysvětlení jednotlivých principů.

Ad. 1. Úctou k přírodě se může rozumět jednak aktivní uctívání a ochrana přírodní složky Země, ale i v abstraktnějším smyslu úcta k přírodním zákonům, které ovládají celý vesmír. Nesnažíme se nikomu ukládat povinnost zapojit se do ochrany místní flóry a fauny, naopak to vnímáme jako osobní věc každého z nás. Je však pravdou, že studiem a úctou k ekosystému Země se dá dojít mnohého poznání přirozeného a božského, snadného kontaktu s božstvy a jinými nehmotnými bytostmi, stejně jako porozumění principům tohoto světa. Proto většina pohanů v té či oné míře inklinuje k pozitivnímu vztahu k zeleni či divoké zvěři.

Pohané věří, že obě strany mince se počítají a jsou si rovnocenné. Projevuje se to jak stejnou úctou k mužským i ženským bohům, tak i stejnou úctou k životu a smrti. Chápeme, že bez smrti by nemohlo vzniknout nic živého (tak, jako je stín nedílným průvodcem světla), že je přirozenou součástí koloběhu života, a celkově nepodporujeme tabuizování (esteticky) nepříjemných částí lidského života, ale naopak snažíme se s nimi konstruktivně vyrovnat.

Ad. 2. Individuální zodpovědností rozumíme proces nalézání vlastního místa ve světě, které jednak bude podporovat využití našich talentů tím nejlepším způsobem pro přínos celé společnosti, jednak nám přinese osobní naplnění a svobodu. Pro spoustu z nás je život nikdy nekončící studium se všemi svými klady i zápory. Nesouhlasíme s křesťanskou tezí, že by člověk měl být schopný v každé situaci „nastavit druhou tvář“, protože přeneseně řečeno nemůžeme strávit život starostí o každého „zašlápnutého mravence“, ale stejně tak nepodporujeme jednání s jasným záměrem ubližovat druhým.

Ad. 3. Pohanů je mnoho a každý má svou individuální definici „božství“. Věříme, že cest k tomuto „božství“ je právě tolik, kolik je na světě lidí. Tímto bodem chceme dát najevo, že člověk hlásící se k pohanským směrům by měl být schopný uznávat existenci této božské síly, a zároveň by měl být schopen uznávat, že personifikace této síly může být jak mužského, tak ženského pohlaví, a že tato pohlaví jsou si vzájemně rovná.