Pohanská kytice

Nový Věstník PFIcz je tu!

Pohanská Kytice je sbírka básní od autorů, kteří více či méně přičichli k pohanství. Byla sesbírána v roce 2006. V prosinci roku 2008 se jí ujala PFIcz a rozhodla se ji vydat v elektronické podobě, jako nostalgický dárek pohanské komunitě.

Pravda, sbírka se moc nepovedla a sklidila nejen vlnu kritiky, ale také posměchu. Jak takový neúspěch může vypadat si můžete prohlédnout v těchto recenzích:

I tak děkujeme všem autorům, kteří nám s odvahou poskytli svá díla a také WuWejovi za krásné kresby.

Na základě první pohanské kytice vznikla, již mimo křídla PFIcz, další pohanská sbírka Z šepotu padajícího listí pod patronací české pohanské společnosti. I ta se však neobešla bez kritiky.