Mezinárodní setkání pohanů Wyrdcamp

Nový Věstník PFIcz je tu!

Wyrd Camp je unikátní setkání pohanů z mnoha států organizované PFIcz. Očekávat můžete workshopy, přednášky, semináře, vedené meditace, pathworking, a pravidelné rituály. Původně byl plánován na rok 2012, ale tento termín byl  zrušen.http://www.pohanskafederace.cz/projekty/wyrdcamp/